Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 05 2012

misiael1
Zawsze gdy przechodzę obok tych pomników… „Polegli za wolność naszą i waszą”, „W obronie ojczyzny”, „Za niepodległą Polskę”… Rany boskie, czy jest w ogóle coś bardziej idiotycznego? Ludzie wyjeżdżają, osiedlają się w Anglii, Hiszpanii, Holandii, Ameryce, znajomy ożenił się z dziewczyną z Nowej Zelandii – ważne jest JAK, nie GDZIE, gdzie zaniosą cię namiętności, praca, los; tam. Co to ma za znaczenie, pod jaką flagą, jakim rządem, jakim językiem żyć ci przyszło, jaką pieczątkę biją ci w papiery i jakie słowo wpisują w rubryce „narodowość”? Toż trzeba by być socjopatą! Życie to jest co innego: twoi rodzice, dom, nachylające się nad tobą twarze, dzieciństwo i młodość, przyjaciele i znajomi, ludzie i uczucia między ludźmi, twoje życie, jaki zawód wybierzesz, jakie książki, filmy, potrawy lubisz, czy spoglądasz nocą w niebo, czy zasypiasz na łące pod kwiatami, czy odurzył cię zapach lasu, co zapamiętasz, twoje życie, kilka osób, kilka przedmiotów, kilka miejsc, żona, dzieci, kilka osób, które kochasz i które ciebie kochają, i żebyś mógł zapewnić im szczęście, widział, jak dorastają, starzeją się, dał, co najlepsze, wziął, co najlepsze, żeby wnuki twoją twarz nad sobą widziały, i żeby tak się domknęło, kilka osób, kilka przedmiotów, kilka miejsc, twoje życie. Coś kruchego, bezbronnego, niemowlę ukryje w swojej dłoni. W jakie szaleństwo, w jaką chorobę umysłu trzeba zapaść, żeby to odrzucić, zdeptać, zniszczyć – dla tych paru słów, kolorów i pieczątek, dla nazw! Jak ci kibole pierdolnięci, co się pałują i rżną w obronie „honoru” swojego klubu – tylko że kibole narodowi mają jeszcze większego świra i tu zawsze idzie zadyma na śmierć i życie. Wyrzuć to z siebie! „My”, „oni” – do niczego ci to nie potrzebne! Masz tylko swoje życie.
— Jacek Dukaj "Przyjaciel Prawdy"
Reposted bydichotomosnothingnessless

May 05 2012

misiael1
5115 a5d9 500
misiael1
5102 bff4 500
misiael1
5091 f61b 500
misiael1
5079 113a 500
misiael1
5071 0270 500
misiael1
5061 79c8 500
misiael1
5039 a7e8 500

May 04 2012

misiael1
Po mojej stronie była słuszność i prawo. Wszędzie robiłem tyle dobrego, ile zdołałem, i tyle złego, ile powinienem. Sprawiedliwość nie polega tylko na przebaczaniu.
— Kapitan Nemo (Jules Verne, "Tajemnicza Wyspa")
misiael1

March 29 2012

misiael1
8206 05b0 500
Reposted byedzikateverbti
misiael1
8198 5d71 500
Reposted byarayololeq80Mrrrukedzik
misiael1
8191 3f09 500
Reposted bysaiyanalicjune
misiael1
8186 c55e 500
misiael1
8176 2286
misiael1
8171 0e98 500
Reposted byDasFaTearayo
misiael1
8166 859c 500
Reposted byppszaaltziarayoedzikateverbti
misiael1
8160 eff5 500
Reposted bysaiyanppszaedzik
misiael1
8154 4040 500
Reposted byppszaedzikateverbti
misiael1
8149 e73b 500
Reposted byppszaarayoedzik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl